Press "Enter" to skip to content

Miljöpartiets “flum” och likriktning

(This blog post concerns swedish politics, and it seemed reasonable to write it in swedish…)

Nu har miljöpartiet slopat kravet på medborgarlön. Man ska rösta om huruvida man ska foprtsätta vilja gå ur EU. Partiet strävar efter att bli mindre “flummiga”. I ledaren “Långt kvar till regeringen, mp” skriver Aftonbladet att “Friskolorna, flyktingmottagandet och familjepolitiken är andra kontroversiella områden” är saker mp måste ta hand om. Vad är det som händer? Likriktningen sprider sig på den högerkant som är svensk politik. Från att ha varit ett någorlunda trovärdigt alternativt parti, likriktar sig nu Miljöpartiet och blir allt mindre egna, allt mer som alla andra.

För vad får man egentligen om man plockar bort det andra kallar “flum”? Man får ännu ett socialmodekratiskt parti, som salig Tage Danielsson en gång uttryckte sig. Kanske med en liten miljöinriktning. Miljöpartiet kunde ha varit så mycket mer än så; många av dess idéer är radikala – som att förbjuda kött vid offentlig representation – men ingalunda korkade. Vi behöver äta mindre kött. Vi behöver använda mindre bensin. Det finns många saker vi behöver, som helt enkelt inte fungerar i det rent kapitalistiska samhället. Det finns redan tillräckligt många partier som är nöjda med tingens ordning, som på sin höjd vill skriva lite på räntan och pilla i administrationen. Moderaterna säger sig vilja “minska utanförskapet”. Minska, observera det – inte utrota. Man vill inte utrota det ekonomiska utanförsskapet. Om alla har arbete faller det kapitalistiska systemet samman – det krävs ett överskott på arbetskraft för att företagen ska kunna hålla lönerna nere. Socialdemokraterna är inte bättre de – det är inte som att arbetslösa eller sjuka haft det sådär jättebra under Kung Perssons styre heller.

Det finns redan tillräckligt många partier som är nöjda med att underordna sig kapitalets och företagens överhöghet. Vi behöver inte ett till

Dagens fundering: Hur kan man både förorda att människor ska “göra rätt för sig” på arbetsmarknaden, samtidight som man anser att arv är en självklarhet, att folk ska kunna “trygga sina barns överlevnad”? Om man tryggar barnens överlevnad, så gör de ju inte rätt för sig…

One Comment

  1. Xero Xero July 27, 2008

    Det är ju lite två synsätt som kolliderar – Är partier ett slags åsiktsförsäljare, som försöker få så många väljare som möjligt att köpa deras åsikter (dvs rösta på dem)? Eller är ett politiskt parti en sammanslutning av medlemmar med likartade åsikter? Är det ledarskiktet eller medlemmarna som bestämmer politiken (bådadera finns ju exemplifierade i svensk politik – Feministiskt Initiativ var ju helt toppstyrt, utan någon gräsrotsförankring).

    Man kan ju även dra paralleller till Hotelling’s model (se http://www.rawstory.com/exclusives/steinberg/ice_cream_082005.htm), och http://en.wikipedia.org/wiki/Median_voter_theory.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.