Press "Enter" to skip to content

Elitskolor gör mig förbannad…

Överhuvudtaget tanken att fortsätta skapa klasskillnader i skolans värld är helt bisarr för mig som lärare. På samma sätt som jag givetvis är emot alla religiösa friskolor, och alla skolor med särskilld inriktning. Den allmänna och kommunala skolans fördel är att den inte är homogen. Överklassungar går i samma klass som arbetarklassbarn, muslimer med kristna och ateister. Det ger lärdomar för livet, lärdomar man inte kan lära sig i en heterogen miljö.

Det är nu en gång för alla så här: I väldigt hög grad beror ens betyg i skolan på vilka föräldrar man har – Barn till akademiska eller överklassföräldrar får bättre stöd och hjälp hemma, och de växer upp i en miljö där teoretisk kunskap värderas högt och det ses som en självklarhet att satsa på skolan. Därmed inte sagt att arbetarklassen inte uppskattar bildning, men utan egen erfarenhet av vad det är att plugga så blir det fortfarande en “sämre” fostran ur ett rent akademiskt perspektiv. Jag har själv ungar vars föräldrar gärna vill ge barnen bästa möjliga hjälp, men som inte fixar det – för att de själva saknar kunskaperna och därmed inte kan hjälpa.

Det är det som är klasskillnaderna; ett kunskaps- och erfarenhetsgap som inte är alldeles lätt att täppa till. Det som händer när vi separerar de “duktiga” (läs: överklass-) eleverna från de mindre “duktiga” är att den såkallade “eliten” separeras från allt tvång att anpassa sig till de sämre bemedlade, samtidigt som de sämre bemedlade återigen blir lämnade i vägdammet. Klyftorna fortsätter vara större och bli större.

Myten om duktigheten, som vår fullständigt okunnige mytoman till skolminister fortsätter föra fram, måste krossas. Det finns inga duktiga elever. Det finns bara elever som fått bättre eller sämre hjälp och förutsättningar. Idén att duktigheten är det yttersta eftersträvansvärda målet måste bort. Det här är inte en lek; det här är klassamhället.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.