Press "Enter" to skip to content

Month: August 2009

Arbetsmarknadens krumbukter

Arbetslösheten är för hög, säger vissa politiker. Samtidigt vore det ohållbart med 100% sysselsättning – det kapitalistiska samhället skulle braka samman eftersom arbetslösheten gör det möjligt att hålla lönerna nere och fabrikerna igång, lönsamheten uppe och kronans flagga vajjande från styrelserummens toppar. Det här vet både socialdemokrater och moderater, men det är bara vissa falanger inom alliansen som faktiskt vågar ta bladet från munnen och säga hur bra de tycker att det är med “ökad lönespridning” (=ökade klasskillnader och ojämlikheter).

Proportionality.

Joel Tenenbaum ows the record companies 675.000 dollars. Seeing as your regular mp3-cd costs about 8-12 dollars, I guess this guy must have been a serious pirate, yeah? Let’s say ten people downloaded each of the albums he uploaded. 675.000 divided by 12 divided by 10 – that’s around 5600 albums. Man, that’s what I call a real mp3 collection.