Press "Enter" to skip to content

Alternativ?

Det är synd att svensk politik nästan helt saknar seriösa alternativ. Moderaterna i all ära, men finns det någon som tror att socialdemokraterna varit bättre? De hade redan innan senaste valet slagit in på högerspåret med privatiseringar kombinerat med övervakningssamhälle. Moderaterna är mer en logisk fortsättning än en egentlig motsats. De bråkar om små procent hit och dit när det som behövs är ett totalt omstrukturerande av staten och samhället, som idag är låsta i en 100 år gammal och inte längre fungerande modell. Dagens system skapades och slogs fast innan internet, innan kommunikationer och informationsflöden var så fria som de är idag.

Vi behöver ett nytt system – mer decentralisering, en mer strömlinjeformad byråkrati, bättre och mer rättvisa system för omfördelning av resurser – och framförallt en syn på den arbetande människan som bättre passar med överflödssamhället. Ständig ökning av konsumtionen är inte hållbar, framförallt inte i ett globalt rättviseperspektiv, och det finns idag ingen som helst anledning till varför alla nödvändigtvis skulle behöva arbeta.

Jag skulle vilja se ett system med BÄTTRE skattar och fördelning – i grunden antagligen sammantaget högre skatter än idag, men smartare och mer anpassade till dagens samhälle och levnadsstandarder. Avskaffa socialbidrag och sjukförsäkring och andra motsvarande bidragsformer – och ersätt dem med en ganska platt medborgarlön. Till exempel. Se så mycket pengar vi skulle spara, om vi bara vågade släppa vår gammelmoralistiska lutherska syn på Det Goda Arbetet och självändamålet att Alla Måste Arbeta.

Mindre privatisering, men mer decentraliserad organisation. Skolan till exempel är idag ett område där ålderdomliga, konservativa (och därmed ickerationella) idéer får fritt spelrum, med mytomanen Björklund vid rodret. med påhittad statistik som tolkas lite som man vill “bevisar” man att problemet i skolan inte alls handlar om för stora klasser eller för lite resurser, utan om att det inte finns tillräckligt stränga regler och hårda mätinstrument.

För den som inte arbetar inom skolan: Allt man lär sig i skolan är inte mätbart. Respekt för demokrati och andra människors åsikter, nyfikenhet, livsglädje, förmåga till kritiskt tänkande och liknande är inget som syns i någon statistik, trots att de egentligen är mycket viktigare än huruvida eleven lär sig sjuans tabell utantill. Allt det nya betygsystemet och de nya “hårda tagen” leder till är att Sverige får ta ett steg tillbaks och ställa oss där resten av europas bakåtsträvande länder står. Vi har kommit långt från den gamla skolan, och de flesta av oss tror jag är rätt glada över den saken.

Nå; detta om skolan (som naturligtvis ligger mig varmt om hjärtat) – ett konkret exempel på varför samhällets struktur är alltför fastlåst finner vi i lönedebatten, när arguumentet mot att låta undersköterskor och sjuksystrar få högre betalt är att det inte skulle funka, för då skulle andra grupper också vilja ha mer… Det finns alltså en fastslagen lönetrappa, där det är BESTÄMT att vissa yrkesgrupper är värda mer än andra, alldeles oavsett samhällsförändringar eller annat. Låt ingen säga att klassamhället är dött: Klasskillnaderna är större än någonsin, och därför också maktojämlikheterna. Basnivån just i vårt land har förbättrats enormt de senaste hundra åren, men på definitiv bekostnad av vad som eventuellt hade kunnat bli en demokrati. med så stora klasskillnader som finns idag är det, anser jag, mycket osäkert om man överhuvudtaget kan tala om demokrati, då en sådan ju på något vis ändå förutsätter att folket styr, som minst via ombud – men med de stora ekonomiska skillnaderna är det inte en person, en röst – politiken är underställd ekonomin, och den med pengar har oändligt mycket mer makt än den utan. Det är inte demokrati.

Som Bill Hicks sade: “it’s time to evolve ideas…”

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.