Press "Enter" to skip to content

Ny på jobbet; checklista för nyanställda lärare

Jag ska snart byta arbetsplats. Visserligen till en skola jag jobbat på förut, men jag känner ändå den där allmänna osäkerheten kring hur saker och ting kommer att fungera. Jag har märkt att det finns ett antal saker man ganska snabbt bör se till att få reda på när man börjar jobba på ett nytt ställe.

Jag tycker om listor. Jag har lite kontrollmani nämligen, och det lugnar mig alltid att göra listor över saker och ting, så vet jag att jag inte glömmer något. Så; without further ado, här är en liten kom-i-håglista med saker som är bra att kolla upp när man börjar jobba på en ny skola:

Schema: Hur ser ditt schema ut? Vilka salar har du? Vilka klasser, och när? Och hur hittar du schemat? Finns det på en hemsida, isåfall var? Går det att synkronisera till mobilen eller liknande?

Frånvarohantering: Hur ser systemet ut? Finns det en hemsida man rapporterar frånvaron i, eller måste man dra ut närvarolistor? Numera är det lag på att rapportera frånvaro samma dag, så se till att du har koll på hur du hittar och använder systemet skolan använder.

Nycklar: Oftast är det vaktmästaren som ger dig de nycklar du behöver. Se till att du vet ungefär vilka salar du ska vara innan du pratar med honom eller henne, ibland kan det vara olika nycklar till olika salar.

Salar: När du vet vilka salar du ska vara i, spendera några timmar med att inspektera dem. Se till så att du hittar överallt. Det här gör du såklart innan lektionerna drar igång. Det brukar alltid vara några dagars “eget arbete” för lärare innan terminen drar igång.

Kolla upp hur många elever som får plats i salarna och jämför med närvarolistorna. Kolla utrustning; finns allt du behöver? Projektor, datorer, annat?

Utrustning hård mjukvara: Om du ska ha ett datorämne är det bra om du kollar tillgänglig hård- och mjukvara. Har eleverna egna laptops? Klarar de datorerna av programmen du tänker använda under kursen? Finns programmen redan installerade, eller måste du be skolans datortekniker fixa det? Har eleverna rättigheter att installera saker på sina laptops? Har du? Kan du installera saker på datorerna i datorsalarna?

Skolans pedagogik: Vilken är skolans övergripande pedagogiska grundtanke? Vilka riktlinjer finns? Hur synkroniserat förväntas lärare i samma ämne köra? Måste alla som har programmering ha samma språk, samma bok, samma övningar? Eller anses lärare vuxna nog att anpassa pedagogiken efter gruppen? Känn av gränserna och se till att du vet vad som förväntas av dig.

Ämneskollegor: Vilka har samma och liknande ämnen som du? Hälsa och bekanta dig, öppna upp för samarbeten. Försök känna av hur mycket ni har gemensamt och hitta en bra nivå av utbyte ni känner er bekväma med. Det här är extra viktigt om skolan tänker sig att ni ska jobba likadant inom samma ämne.

Andra kollegor: Kollegorna är dina vänner och ditt skyddsnät. Se till att lära känna så många du kan och skapa en relation till dem. Erbjud dig att hjälpa till med sådant du tycker är lätt och de verkar finna svårt, och dra dig inte för att fråga om hjälp om det är något du upplever som svårt själv. Vi har alla styrkor och svagheter.

Arbetslaget: Det här är de kollegor du antagligen kommer att ha mest att göra med, så här blir ovanstående extra viktigt. Försök få grepp om vem som är mentor för vilken klass, vilka elevgrupper ni har gemensamt. Se till att tidigt koppla ansikten och namn här.

Chefskedjan: Se till att du vet vem som är din närmaste chef på skolan, vem den personens chef är, och så vidare upp till rektorsnivå. Om du har frågor eller funderingar om något här så kan det ofta vara bra att ha koll på hur instanserna ser ut.

Portal: Alla skolor med självaktning har en “portal” numera. Det är inte alltid den fungerar så jättebra, och konkurrensen är hård samtidigt som de som köper in lösningar inte alltid har koll på utbudet. Se till att du vet var skolans lösning finns, och hur man använder den.

Om det finns möjlighet, bekanta dig med funktionerna för att bygga sidor och uppgifter för varje kurs och klass. Bra plattformar kan bespara dig enorma mängder tid om man vet hur man ska använda dem.

Mail: Använder skolan Outlook, FirstClass, google? Något helt annat? Bekanta dig med skolans mailsystem, och se om du kan synkronisera med din mobiltelefon eller liknande.

Sjukfrånvaro och liknande: var vänder du dig om du är sjuk, eller kommer sent? Ringer du receptionen, skriver du i portalen?

IG-varningar: Som ämneslärare, hur ser rutinerna ut för IG-varningar? Finns det ett system du ska skriva in dem i? Ska du skriva på papper och skicka till mentor, eller räcker det med mail?

Mentorskap: Om du ska vara mentor för elever, se till att veta vilka de är och hur man kontaktar dem och deras föräldrar. Kolla också upp när och under vilka former du förväntas ha utvecklingssamtal och liknande. Ofta kan det vara din uppgift att sammanställa IG-varningar och närvaro och hålla koll så att “dina” elever håller sig på rätt köl.

Som ämneslärare är det en bra idé att se till att veta antingen vem mentorn för avrje klass är, eller åtminstone var man hittar den informationen.

Elever med bekymmer: Hur ser ordergången ut för elever med problem? Vilka instanser finns, hur ser pappersarbetet ut? Skriver man omdömen för hand eller finns det ett elektroniskt system?

Resurser för elever: Det finns alltid elever med dyslexi eller annat. Vilka resurser finns på skolan? Finns det stödpersonal med särskild utbildning? Finns det hård- eller mjukvara som hjälper? Hur går informationen, vem informerar om vilka som har problem?

Fackliga representanter: Om du är medlem i något fackförbund, kolla om det finns några fackliga företrädare på din arbetsplats och vilka det isåfall är. Om något skulle hända är det väldigt bra att veta vem man ska vända sig till.

Överlämning: Vem har haft eleverna tidigare, och hur gick det där? Om du har en etta, hur ser informationen ut från högstadiet? Försök att forma dig en bild av eleverna så tidigt som möjligt, utan att fördöma dem utifrån tidigare misstag. Målet är att vara beredd, att kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Framför allt gäller det saker som asperger eller dyslexi, men även saker som vilken ambitionsnivå eleverna har är relevant.

Larmtider: Hurdags larmas skolbyggnaden, och hur skiljer det sig mellan olika dagar?

Datorsupport: Vilka är datorteknikerna? Det är alltid en bra idé att bekanta sig med dem. De är ofta överarbetade och uppskattar hjälp och sympati, och på så sätt kan man ofta få lite extra hjälp när det behövs. Se till att du vet hur de vill ha in felanmälningar och önskemål, ofta finns det en färdig ordergång.

Så; det här är naturligtvis inte allt man behöver tänka på, och jag är säker på att det här inlägget retroaktivt kommer att växa – men det var allt jag kom på just nu. Tipsa gärna om saker jag glömt i kommentarerna!

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.