Press "Enter" to skip to content

Om klass- och gruppstorlekar

Alldeles nyss hade jag en mycket bra lektion; samtliga elever satt lugnt och jobbade. Det pratades, men i ganska låg tonart och mest om ämnet. Jag började fundera på vad det kunde bero på att i stort sett samma elever ibland är helt omöjliga, ibland hur lugna som helst.

Det finns såklart en miljon anledningar, men det jag framför allt funderar på är om gruppstorleken påverkar. Kan det vara så att en halvklass funkar bättre än en helklass, till exempel? Blir det mer fokuserat? Själv gillar jag att ha halvklasser om 10-15 elever; då känner jag att jag hinner individualisera, se varje elev som en individ och ge den unikt anpassade utmaningar. Dessutom hinner man hjälpa individuellt.

I framför allt datorämnena upplever jag att stora klasser fungerar dåligt. Att ha 32 elever i ett laborativt ämne som t.ex Digitalt Skapande, Programmering eller Multimedia upplever jag helt klart går ut över kvaliteten på undervisningen. Det är dessutom knappast de duktiga som tar smällen – De elever som fixar ett MVG gör det generellt även i stor klass. De riktiga förlorarna blir de svaga, de som saknar intresse för ämnet, de som ger upp så snart de stöter på en motgång och läraren inte finns i närheten. De som kan sitta och spela bort fyra lektioner på raken för att läraren inte hinner se att de sitter fast.

Problemet är såklart inte helt lätt, för skolans resurser är begränsade. Det finns inte tillräckligt med pengar för att anställa dubbelt så många lärare. Det har jag full förståelse för. Återstår att laborera med schemat och timmarna; delningstimmar är inte dumt men flyttar egentligen bara problemet; sammanlagd arbetad tid av läraren är ju konstant. Två lärare som spenderar tre timmar vardera blir ju lika många timmar totalt som en lärare som spenderar sex timmar.

Eller? Går det att skapa synergieffekter, där man kan förbereda mer effektivt om man har samma klass och ämne många gånger snarare än många olika ämnen på många olika klasser? Kanske kan blockläsningen spela in här, så att man intensivläser med delningstimmar under en viss period, och sedan läser något annat?

Jag vet inte. Men jag är nyfiken.

One Comment

  1. Johan Falk Johan Falk February 21, 2013

    Jag tror att det går att hitta smarta synnergieffekter, så att det inte måste bli dubbelt jobb för att man har hälften så stora grupper. För mig går rätt mycket tid åt till planering och förberedande inför lektioner – och det jobbet behöver ju inte dubblas.

    Jag har lekt med två tankar som kanske kan spara tid. Det ena är att lärare i högre utsträckning ska ha samma kurser om och om igen, vilket jag tror skulle ge både pedagogiska och tidsmässiga vinster. (Men kanske bli långtråkigt, så viss rotation behöver man nog.)
    Den andra tanken är att låta lärare som undervisar i samma kurs byta en del avsnitt med varandra. Om jag gjort tre bra lektioner om korrelation och linjär regression, till exempel, kan jag hålla dem i två andra klasser. Och så kan lärarna i de klasserna hålla något annat moment i min grupp. (Nackdelar med en sån approach är förstås att elevkontakten, och därmed även löpande bedömning, blir lidande. Kanske finns det något sätt att gå runt det.)

    Det finns förmodligen tusen andra saker man kan tänka på, som kan frigöra tid för att ha mindre grupper. Att det skulle gynna svaga elever är tydligt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.