Press "Enter" to skip to content

Month: December 2011

Klassrumsneutral?

Som lärare ingår det i mitt uppdrag att vara politiskt och i övrigt åsiktsmässigt neutral. Jag ska inte propagera för något enskilt parti eller någon politisk eller religiös åsikt. Det förväntas, helt enkelt, att jag ska vara en neutral kunskapsförmedlare. Utom då att jag ska fostra eleverna till goda demokratiska medborgare. För att vara för demokrati är inte en politisk åsikt, eller?