Press "Enter" to skip to content

Matematik och logik i speldesign, del 1

I min Multimedia B-kurs kommer jag framför allt att fokusera på speldesign; det är ett multimedialt område som kräver en hel del planering och estetisk fingertoppskänsla och som dessutom engagerar eleverna. Idag workshoppade vi om datorspelskontroller.

Det är ju så, att ett spel i stort sett alltid är cykliskt; det finns en “game loop”. Varje gång loopen körs, lite förenklat, kontrollerar spelet om något ändrats sedan förra gången och ritar om alla figurer på skärmen. Till exempel kontrollerar spelet huruvida vänster piltangent är nedtryckt. Isåfall ska huvudpersonen ritas upp lite längre till vänster än förra gången.

Den typen av logik diskuterade vi idag, och det var ganska roligt. Vi pratade egentligen inte “programmeringskod”, utan mer någon form av logiskt språk. Vi hade till vår hjälp enkla matematiska uttryck, möjlighet att villkora vissa saker, och möjligheten att kolla om en knapp just nu var nedtryckt. Enklast var spel av “shoot-em-up”-typ, där spelaren styr ett skepp som kan styras uppåt, neråt, vänster eller höger genom att man trycker ner piltangenter. Ungefär såhär tänkte vi:

OM vänsterpil OCH skeppets x > 0:
skeppets x-
OM högerpil OCH skeppets x+skeppets bredd < bildens bredd:
skeppets x+

Ungefär så, och så liknande för uppåt och neråt. I datorsammanhang ligger origo (0,0) uppe i vänstra hörnet och både x och y-axlarna är positiva. Det betyder att x+ är åt höger, och y+ är neråt. Skeppets x och y-position utgår från dess övre vänstra hörn, vilket är anledningen till att man måste addera skeppets längd (eller bredd) för att skeppet inte ska kunna åka utanför kanten.

Vi gick också igenom plattformsspel (vilket krävde gravitation och normalkraft) och top-down shooters (vilket ledde till pythagoras sats och trigonometrin), men de skriver jag nog ner en annan gång =)

Det här är sådant jag gärna skulle samarbeta med matematiklärare om. Hur många mattelärare är medvetna om att den här typen av uträkningar och formler används i spel? Hur många skulle kunna tänka sig att använda sådana här exempel i sin undervisning? Framför allt trigonometrin och pythagoras sats känns ju som områden många elever jag pratat med upplever som kluriga.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.