Press "Enter" to skip to content

Skolportaler, del 2: Närvarorapportering

Jag vet att jag i förra posten skrev att jag tänkte prata om ämnessidor eller inlämningsuppgifter, men jag är lite trängd om tid så jag tar något lite mindre…

Närvarorapportering

En skolportal har naturligtvis alla klasslistor. Dessutom bör det finnas möjlighet att skapa egna listor med elever och personal efter eget huvud. Båda kan skrivas ut.

Men, det vore inte mycket till finess. Nej, i ett modernt system skriver man såklart in närvaron för varje lektion (lektionerna och schemat finns som jag skrev förra gången givetvis i systemet) direkt i systemet. En del har stöd för att eleverna loggar in och skriver in sin egen närvaro. Jag ser en viss fara där; elever som inte är närvarande kan logga in från annat håll. Det löses dock enkelt genom att låta läraren kunna generera en kod för just den lektionen, som eleverna måste skriva in.

Närvarosystemet kan skilja på olika sorters frånvaro; till exempel bör det vara skillnad på ledighet, sjukfrånvaro och sen ankomst (eller tidigt avlägsnande; en del elever sätter ju i system att smyga ut 15-20 minuter innan lektionen är slut). En bra grej man kan ha med här är dessutom möjligheten att göra korta anteckningar om elevens arbete på lektionen.

När det sedan gäller att få ut saker ur systemet bör naturligtvis skolledare, mentorer och lärare kunna få fram statistik både om enskilda elever och om hela klasser. Det finns många bra sätt att visualisera närvaron, och det bör vara enkelt att till exempel få ut alla ur en viss klass som har mer än ett visst antal procents frånvaro, eller som har satt i system att komma sent eller gå tidigt, eller vad för kriterium man nu önskar. Statistiken bör dessutom kunna användas historiskt, för att se om elevgrupper eller enskilda elevers närvaro skiljer sig över tid. Man bör också kunna göra enkla jämförelser mellan olika grupper.

Mentorer såväl som skolledare bör kunna få någon form av enkelt meddelande när någon börjar få hög frånvaro; vilka kriterier som ska gälla för dessa meddelanden kan ställas in på skol- eller individnivå. Mentorer bör också snabbt och enkelt kunna se vilka av deras elever som rapporterats som frånvaro senaste dagen eller senaste veckan.

Elever bör också kunna se sin egen frånvaro, och kunna få varnande meddelanden när frånvaron blir för hög. Föräldrar till icke myndiga elever likaså. Föräldrarna bör dessutom kunna bli meddelade via SMS eller mail när en elev rapporteras som icke närvarande (med viss fördröjning; en elev kan ju börja en lektion som frånvarande men sedan bara få sen ankomst).

Myndiga elever samt föräldrar till myndiga elever bör kunna “godkänna” frånvaroanmälningar, det vill säga via systemet meddela att de sett att frånvaron rapporterats in.

2 Comments

 1. Karl Asp Karl Asp April 5, 2012

  Och precis så där gick det till när systemet Vklass utvecklades. En lärare i media blev trött på att föra in närvaro “Hmm…om man kunde låta ett program göra det och så kunde eleverna själva föra in sin närvaro om jag gav de en kod…hm…”. Blev det bra? Kan det göras bättre? Tja, döm själv: http://www.vklass.com/

  • Mikael Bergström Mikael Bergström June 11, 2012

   Alla de där systemen är bra på olika saker. Jag har inte hunnit testa Vklass ordentligt ännu; senast jag kollade fanns t.ex. inget sätt att få fram en matris över givna uppgifter och bedömningar.

   Jag ska fortsätta på den här serien blogginlägg vid tillfälle; tanken är ju att visa att alla nuvarande lösningar egentligen är mycket sämre än de skulle behöva vara, att en eller flera av de mest grundläggande sakerna fattas eller fungerar superdåligt i allihop. Typ.

   Eller ja, det kanske finns någon därute jag inte hittat ännu. Men av de jag testat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.