Press "Enter" to skip to content

Jehovasvittne på besök!

Jag fick besök av mitt vittne idag! Det är en rätt beskedlig karl. Det här fick jag veta idag:

1. Min första fråga var, i stort sett, “vad är ert mål”. Min teori var nämligen att det mer handlade om att döva samvetet och göra som Gud säger än om att egentligen vilja frälsa folk. Jag hade till hälften rätt; om det mitt vittne säger stämmer, så har de ett tvåfaldigt mål; dels försöka få in så många som möjligt av de som är mottagliga, dels kunna ha ett rent samvete efter att åtminstone ha försökt att informera resten.

2. De räknar med ungefär 1 års arbete för att omvända någon. Och då har vi räknat mantimmar, alltså. Detta baserat på antal mantimmar som spenderas på missionerandet kontra antalet omvända per år. “Men i Sverige tror jag det är närmare 10 år”. Och de tror att det här är det mest effektiva sättet att missionera.

3. Mitt vittne hade en förvånansvärt korrekt syn på den vetenskapliga processen och hur det här med teori, observation och revidering etc fungerar. Han har dock hakat upp sig lite på det här med evolutionsläran, och gav mig en fin liten bok som bland annat påstår att experiment som gjorts för att bevisa evolutionsläran “misslyckats”, och att det är omöjligt för liv att uppstå i vatten. Boken heter “Liv – ett resultat av evolution eller skapelse?” Jag skulle uppskatta väldigt om någon hade en länk till en bra genomgång av boken, framför allt dess källor: den är helt uppenbart riktad mot de jobbiga jävlar som inte går med på svepande trams om ögon och bananflugor, och är full av hänvisningar. Jag ska försöka ta mig igenom den när jag hinner, och försöka kolla upp några av källorna…

4. Vi var överens om att svenskar genom skolsystem etc får i sig vissa värderingar och så. Han tyckte att det var dåligt att hans dotter (som var med förra gången. Gissar lågstadiet) inte fick läsa “källkritiskt” om evolutionsteorin.

5. Jag eftersöker också någon praktisk liten skrift med vettiga evolutionsteoretiska argument eller kanske bara allmänvetenskapliga. Som jag kan ge honom. Han och jag är väldigt överens om att det är OK för mig att försöka omvända honom, i och med att det är han som frivilligt kommer till min dörr.

6. Han upplever Jehovas som en platt organisation som inte lägger sig i hur han lever sitt liv. Det kan jag såklert inte säga emot; jag har aldrig varit med i organisationen.

Nästa gång funderar jag på att prata bögerier med honom. Och lesbianism, och djur. Och det här med att ha på sig kläder med olika textilier och att äta skaldjur. Och översättningar.

All in all, ett ganska trevligt möte. Jag har inget alls emot mitt vittne. Han är förhållandevis vettig jämfört med andra vittnen jag träffat, verkar ändå erkänna det vettiga i den vetenskapliga metoden och så.

2 Comments

  1. Johnny Lilja Johnny Lilja June 2, 2012

    Ingen ide. Tror man att småbarn ska undervisas “källkritiskt” utan att ha några förkunskaper så har man inget begrepp om verkligheten och en synnerligen dålig kunskap om evolutionsteorin dessutom. Undras hur pass “källkristiskt” hans barn får förhålla sig till bibeln?

    • krank krank June 2, 2012

      Jag tycker om att tro gott om människor, och att tro på människors förmåga att ändra på sig. Den här killen gick med i Jehovas på 90-talet, dvs inte infödd i skiten, så minst en gång har han ju redan gjort en ändring även om man ju såklart inte vet hur stor. Vi får se. Det är ganska intressant att prata med honom, så det är inte som att det bara stjäl energi eller så.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.