Press "Enter" to skip to content

Month: April 2010

Filosofi och politik kring arbetets värde

Det var nu ett tag sedan jag skrev på svenska här på bloggen. Delvis har det att göra med att det var ett tag sedan jag skrev om svensk politik…

Den här gången, för nu är det dags igen, så tänkte jag prata lite om det här med arbete. Istället för att producera lösryckta åsikter om arbetslöshet, arbetslinjer etc så tänkte jag skriva ner hur jag tänker, den filosofi mina åsikter om det här med arbete grundar sig på.

I grunden handlar det givetvis om vilken typ av samhälle man vill ha, vilket i sin tur är en fråga om vad man anser är “meningen med alltihop”, om jag tillåts vara en smula metafysiskt flummig en kort stund. Många har en grunduppfattning om att “lyckan” är slutmålet med allting, att man bör sträva efter att i största möjliga mån göra folk lyckliga. Därav till exempel utilitarismen. Jag utgår från ett annat håll, som vi inte behöver gå in på närmare: Jag ser Utveckling som målet med alltihop. Förändring i sig som självändamål, så att säga. Att bli mer, bättre, annorlunda…

Nå; det är egentligen en parentes, men jag ville att alla ska vara på det klara med varför jag inte argumenterar primärt utifrån ett lyckomaximerande perspektiv. Alla med? Bra.

Nokia n900: First impressions

I’ve been pretty harsh on Apple and their software in recent months. Getting an iPhone was never really an option. It costs like a small computer while not, actually, being one.

So when the time came to get a new phone, I found something else: the Nokia n900. The fact that it’s using Linux and is completely open was the major selling point. It’s got GPS, camera, all that jazz – but to me, the main thing was its openness. It’s got Python, for god’s sake… I once read in a review that this was a phone not for professionals nor for the hip young crowd who wanted gadgets and glitter – this was a phone for engineers and programmers who were bitter because the iPhone was such a closed platform. It’s also been described as being more of a palmtop computer with phone capabilities than a phone with computer capabilities. In other words, it’s perfect for me – a match made in heaven.