Press "Enter" to skip to content

One Comment

  1. Spider Jerusalem Spider Jerusalem November 28, 2011

    Jag tror det gäller alla yrken, där man skämtar om att det vore lättare om det inte vore för X.
    Man får hoppas att det inte finns folk som jobbar framför allt med utbildning som tänker så.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.